Novosti
21.07.2019.

Deca su ukras sveta

Kroz igru dete upoznaje

 

Srećna deca odrastaju u srećne ljude koji odgajaju srećnu decu!

I zaista, deca su najveća sreća kada su živa i zdrava, pomalo nestašna, znatiželjno dosadna... Svaki roditelj želi da njegovo dete bude srećno i da ga vaspita na najbolji mogući način. Deca su mali ljudi koje nije uvek lako razumeti, što često roditeljima otežava zadovoljavanje njihovih fizičkih i emocionalnih potreba. Put roditeljstva jeste zanimljiv, ali pun raznih prepreka. Neke se pređu lako, o neke se spotiče, ali iz svega što se sa decom prolazi i dešava bitno je da nešto naučimo!

Od trenutka rođenja pa sve do uzrasta od 7 godina, kada je razvoj skoro završen, mozak deteta ima ogroman kognitivni (saznajni) kapacitet i razvija se, za njih, zbunjujućom brzinom. Veoma je važno da baš u ovom periodu dete koristi maksimalno svoje kapacitete za usvajanje/učenje kako bi se dalje kroz odrastanje i život razvijalo i nadograđivalo. A koji je najprirodniji oblik učenja u ovom uzrastu?! Igra, naravno!

Kroz igru dete upoznaje, razvija intelektualne i socijalno-emocionalne sposobnosti, fizički razvoj i razvoj kreativnosti, zabavlja se i ovladava veštinama potrebnim za život. A način na koji se deca igraju, kreću, istražuju i kako se izražavaju kroz različite, samo njima svojstvene, oblike kreativnosti otkriva njihovu posebnost i individualnost.

Početna tačka u dečijem učenju treba da bude ono što deca mogu da urade, a ne ono što ne mogu. Učenje se najbolje odvija kada su deca angažovana u igri i uživaju. Deca uče da razmišljaju i veruju sopstvenoj mašti, da koriste sopstvene ideje i da sami rešavaju probleme. Samostalnost i nezavisnost u radu razviće ona deca koja su podsticana da misle samostalno, kod kojih se greške tretiraju kao normalan deo procesa učenja, tj. jedan od načina da se nešto nauči. Iako za roditelje ponekad neprihvatljivo, dete ne treba sprečavati da se vrti oko sebe, u krug, jer baš ta rotacija pomaže u razvoju nervnih puteva i formiranju sinapsi (veza) između neurona odgovornih za intelektualni razvoj deteta. Takođe, razvoj tzv. fine motorike stvara neuronske veze koje će ostati u kori velikog mozga samo ako se koriste jer mozak briše iz svoje memorije sve što čovek ne koristi. Zato je potrebno stalno kod deteta negovati stečena znanja i veštine, kako bi se one zadržale i razvijale kroz ceo život.

A za sticanje svih tih saznajnih iskustava koja podstiču radost učenja i razvoj osećaja kod dece da ih razumemo, potrebne su igračke! Igračke koje se nude detetu, treba da su pre svega bezbedne i trajne, odabrane prema sklonostima svakog deteta ponaosob. Njihova najbitnija uloga je da omoguće detetu da se zabavi, razvija maštu i istraživački duh kako bi kroz igru usvojilo veštine neophodne za život. Mentalne aktivnosti kod male dece najbolje se pokreću kroz razne „poslove“ koje je dete sposobno da uradi, kao što je samostalnost pri jelu, oblačenju, sakupljanju igračaka, učestvovanju u obavljanju određenih radnji sa straijima, ali i kroz igru sa raznim didaktičkim i edukativnim igračkama. Veliki izbor baš takvih igračaka nude apoteke iz čijih asortimana svakako treba izdvojiti PINO program.

Didaktičke igračke su igračke koje navode na razmišljanje, logičko zaključivanje a istovremeno bude maštovitost i kreativnost deteta. Tajna njihove efikasnosti i leži u činjenici da one ne nude direktnu zabavu i rešenje, nego tek povod za dečiju ideju koju treba realizovati.

Edukativne igračke su sve one igračke koje deluju stimulativno podsticanjem dečije radoznalosti što i jeste pokretač za sticanje novih znanja. Npr, deca kroz crtanje u igri na zanimljiv način i sa velikim uživanjem bez napora stimulišu razvoj važnih veština kao što su, pored fine motorike, pažnja, vizuelna percepcija, koordinacija oko-ruka, ovladavanje prostorom na papiru pa i razvoj estetskih vrednosti...

NTC – u sklopu PINO programa, osmišljene su tako da dete bez opterećenja nauči veliki broj simbola (npr. zastave u sklopu NTC puzli i NTC slagalica), da kroz napredovanje i prepoznavanje npr. karikatura koje simbolizuju države (NTC asocijacije svet...) razvija asocijativno razmišljanje što je izuzetna osnova za kasnije dobro razmišljanje i učenje. Dobra vežba/primer za razvoj veština kao što su kritičko razmišljanje, logičko razumevanje, rešavanje situacionih problema jeste matematika. PINO igračka, NTC matematika na najzabavniji način pomaže detetu da upozna osnovne računske operacije i shvati kvantitativne odnose u okolini.

Uz mudar izbor igračaka i ohrabrivanjem dece na inicijativu i eksperiment u toku samog procesa učenja kroz igru pomažemo im u razvoju sopstvene ličnosti. Inteligentne ličnosti, buduće kreativne mislioce koji su nada dobre budućnosti!

A sve to na radost i sreću dece. Jer, srećna deca odrastaju u srećne ljude koji odgajaju srećnu decu! I tako dalje, i tako dalje...

Autorka teksta: mr.ph. Svetlana Krstić
Apoteka Oaza zdravlja

Trenutno nema komentara