Pravo na odustajanje

Kupac ostvaruje pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija Izjavom o odustajanju od ugovora u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a nije prevoznik.
Obrazac za odustanak Kupac može preuzeti ovde.
Odustajanjem od ugovora Kupac se oslobađa svih obaveza, osim obaveza plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustajanja od ugovora.
Roba koje Kupac vraća mora biti nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, a Kupac uz obrazac – Izjavu
o odustajanju od ugovora mora priložiti račun ili drugi dokaz o uplati.
Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija bez navođenja razloga da odustane od ugovora.
Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata AU „Oaza zdravlja“ od strane kupca.
Ako kupac ostvari pravo na odustajanje od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača.
AU “Oaza zdravlja” je dužna da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primila od Kupca, uključujući i troškove isporuke a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.
AU „Oaza zdravlja“ može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu AU „Oaza zdravlja“, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Kupac je dužan da vrati robu AU „Oaza zdravlja“ ili licu ovlašćenom od strane AU „Oaza zdravlja“, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje.
Kupac snosi isključivo direkte troškove vraćanja robe.
Kupac obrazac: „Izjava o odustajanju od Ugovora“ može preuzeti sa internet sajta oazazdravlja.rs i saglasnošću sa ovim uslovima korišćenja smatra se da je kupac obavešten o ovom dokumentu kao i da je preuzeo isti.